คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             

               คณะวิศวะ อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ผลิตบุคลากรชั้นเยี่ยมให้กับประเทศ มากว่า 70 ปี ทุกวันนี้ กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน คมนาคม ธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน อสังหาริมทรัพย์  โทรคมนาคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ฯลฯ ต่างอยู่ภายใต้การบริหาร ของบุคลากรที่ส่งตรงมาจากค่าย "วิศวะ จุฬา" แทบทั้งสิ้น 

               80% ของเงินทุนในตลาดหุ้นไทย บริหารโดยศิษย์เก่าวิศวะจุฬา ฯ  และบริษัทมากกว่า 50% ในตลาดหลักทรัพย์ มีซีอีโอ จบวิศวะจุฬา  และรัฐวิสาหกิจ เกือบทั้งหมด เช่นการบินไทย การท่าอากาศยาน  ปตท.  กฟผ.  ทีโอที   ปูนซิเมนต์ไทย ฯลฯ ผู้บริหาร ล้วนเป็นศิษย์เก่าวิศวะ จุฬา

                เท่านี้ ก็เชื่อมั่นได้ว่า ถ้าคุณเรียนวิศวะ จุฬา อนาคตสดใสแน่นอน

               แต่ละปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติประมาณ  800 คน เป็นการ รับผ่านระบบแอดมิชชั่น 20% และสอบตรง 80% (การสอบตรงจะดูจากคะแนน PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม เป็นหลัก เนื้อหา PAT3อยู่ในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งสถาบัน The science เรามีความชำนาญในการสอน คลิ๊กดูคอร์สที่เปิดสอน)

               ระดับปริญญาตรี เปิดสอนกว่า 10 สาขา เช่น วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และเปิดรับนิสิตกว่า 100 คนเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ เช่น วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมนาโน  เป็นต้น  รวมทั้งยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตรวมอยู่ด้วย

                   นิสิต จะไปเลือกภาควิชา ตอนปี 2 โดยใช้เกรดตอนอยู่ปีหนึ่ง เป็นตัวตัดสิน 

                   ในแต่ละปี มีนักเรียนต้องการเรียนที่นี่นับหมื่นคน  แน่นอนว่า การสอบเข้าที่นี่ได้ ต้องเป็นระดับหัวกะทิของหัวกะทิ  (ยากกว่า การสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำสมัย ม.ปลาย เช่น เตรียมอุดมฯ  มหิดลฯ  หรือ สวนกุหลาบหลายเท่า ) และไม่ใช่ว่า เข้าไปเรียนแล้วจะง่าย ปีสองถูกรีไทร์ออกไปจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

                   วิศวะจุฬา คืออันดับหนึ่ง เทียบเท่า แพทย์จุฬา ที่อยู่อีกสาย  ต้องยอมรับว่า ชื่อเสียงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ทั้งคณะวิศวะ และ แพทย์ คะแนนสอบเข้าสูงสุดของประเทศมาโดยตลอด

                   เนื่องจากระบบแอดมิชชัน ไม่สามารถคัดกรองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตวิศวะจุฬาชั้นปีที่ 1  ซึ่งมีจำนวนประมาณ 800 คน สอบตกวิชาฟิสิกส์ถึงเกือบ 400 คน เป็นผลทำให้อัตราการรีไทร์สูงขึ้น  ทางคณะวิศวะจุฬา จึงมีแนวโน้ม ที่จะรับสมัครสอบตรงทั้งหมดเอง โดยไม่ผ่านระบบแอดมิชชั่นอีกต่อไป ( คล้ายๆคณะแพทย์ )

                  

ภาควิชา

ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมเรือ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และปิโตรเลียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมสำรวจ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต

-

หน่วยวิศวกรรมนานาชาติ
(ไอเอสอี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมนาโน
 • สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาวิศวกรรมอวกาศยาน
หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์

เว็บคณะวิศวะ จุฬาฯ

สมาคมศิษย์เก่า

บอร์ดศิษย์เก่า

กลับ Tutorsom.com